Månad: oktober 2018

FIRO – En social relationsteori

oktober 18, 2018 Av

Varför presterar grupper olika? 1958 presenterade den amerikanska psykologen Will Schutz en social relationsteori. Han fick uppdraget att ta reda på varför det fanns en skillnad i prestation hos grupper med samma utbildning, samma befattningar och samma uppgifter.

av Ingrid

Vad kännetecknar en bra ledare?

oktober 13, 2018 Av

Subjektivt och objektivt Alla har vi någon gång varit i en situation där vi endera hissat eller dissat vår chef eller ledare. Det kan vara såväl subjektivt som objektivt huruvida en chef är bra eller dålig. Den objektiva delen är enklare. Om en tillsatt chef fyller uppsatta mål och resultatkrav och håller sig till alla…

av Ingrid