Dag: 13 oktober, 2018

Vad kännetecknar en bra ledare?

oktober 13, 2018 Av

Subjektivt och objektivt Alla har vi någon gång varit i en situation där vi endera hissat eller dissat vår chef eller ledare. Det kan vara såväl subjektivt som objektivt huruvida en chef är bra eller dålig. Den objektiva delen är enklare. Om en tillsatt chef fyller uppsatta mål och resultatkrav och håller sig till alla…

av Ingrid