Månad: januari 2019

Maslows teori – Behov hos individen

januari 19, 2019 Av

1943 presenterade den amerikanske forskaren Abraham Maslow sin behovstrappa. Det är en förklaringsmodell som visar hur människor prioriterar sina behov. Den grundläggande teorin är att de mer grundläggande behoven måste uppfyllas innan individen kan gå vidare uppåt på behovstrappan. Teorin består av fem steg och beskrivs som följer.

av Ingrid

Situationsanpassat ledarskap

januari 15, 2019 Av

Olikheter skapar olika behov Vi kan alla vara överens om att det finns många olika typer av personligheter och människor, alla har sina unika förutsättningar. Allt från en skogsarbetare som står ensam i skogen till de stora industrierna där hundratals samsas och arbetar sida vid sida.

av Ingrid

Föräldrahandbok för filter och internet

januari 3, 2019 Av

Många bibliotek erbjuder tillgång till internet till alla biblioteksanvändare som en del av deras uppdrag att tillhandahålla resurser som speglar den stora mångfalden av intressen och åsikter i samhället. Även om internet ger tillgång till många värdefulla informationskällor, finns där också material som kan vara felaktiga, olämpliga eller stötande för vissa individer eller grupper, som…

av Ingrid