Dag: 19 januari, 2019

Maslows teori – Behov hos individen

januari 19, 2019 Av

1943 presenterade den amerikanske forskaren Abraham Maslow sin behovstrappa. Det är en förklaringsmodell som visar hur människor prioriterar sina behov. Den grundläggande teorin är att de mer grundläggande behoven måste uppfyllas innan individen kan gå vidare uppåt på behovstrappan. Teorin består av fem steg och beskrivs som följer.

av Ingrid