Kategori: Solution

Situationsanpassat ledarskap

januari 15, 2019 Av

Olikheter skapar olika behov Vi kan alla vara överens om att det finns många olika typer av personligheter och människor, alla har sina unika förutsättningar. Allt från en skogsarbetare som står ensam i skogen till de stora industrierna där hundratals samsas och arbetar sida vid sida.

av Ingrid

Föräldrahandbok för filter och internet

januari 3, 2019 Av

Många bibliotek erbjuder tillgång till internet till alla biblioteksanvändare som en del av deras uppdrag att tillhandahålla resurser som speglar den stora mångfalden av intressen och åsikter i samhället. Även om internet ger tillgång till många värdefulla informationskällor, finns där också material som kan vara felaktiga, olämpliga eller stötande för vissa individer eller grupper, som…

av Ingrid

Några av de mest kända ledartyperna del 2

december 12, 2018 Av

Transaktionellt ledarskap är ibland effektivt, den här typen av ledare är ganska vanliga idag. Dessa chefer belönar sina anställda för exakt det arbete de gör. Ett marknadsföringsteam som får en bonus för att hjälpa till att skaffa ett visst antal kunder varje kvartal är ett vanligt exempel på transaktionsledande ledarskap.

av Ingrid

Skillnaden mellan chef och ledare

december 6, 2018 Av

Ledarskap – ett välanvänt ord Ledarskap är ett av de mest välanvända orden i en organisation eller ett företag. Det diskuteras på kontoren, i korridorer, i fikarum och på fritiden kollegor emellan. Det finns lika många förklaringar och definitioner på vad en ledare är som det finns fiskar i haven. Men vem är en ledare?…

av Ingrid

FIRO – En social relationsteori

oktober 18, 2018 Av

Varför presterar grupper olika? 1958 presenterade den amerikanska psykologen Will Schutz en social relationsteori. Han fick uppdraget att ta reda på varför det fanns en skillnad i prestation hos grupper med samma utbildning, samma befattningar och samma uppgifter.

av Ingrid

Vad kännetecknar en bra ledare?

oktober 13, 2018 Av

Subjektivt och objektivt Alla har vi någon gång varit i en situation där vi endera hissat eller dissat vår chef eller ledare. Det kan vara såväl subjektivt som objektivt huruvida en chef är bra eller dålig. Den objektiva delen är enklare. Om en tillsatt chef fyller uppsatta mål och resultatkrav och håller sig till alla…

av Ingrid