De mest kända ledartyperna del 1

november 28, 2018 Av av Ingrid

Det finns några väldigt vanliga ledarstiler. Om man vill bli en bra ledare själv ska man avsluta meningen “En bra ledare ska alltid …”.Hur man avslutar den meningen kan avslöja mycket om sin ledarstil.

Bra ledarskap hjälper tillväxt

Vi ändrar och förbättrar alltid vårt ledarskap och hur vi hjälper kan hjälpa företagegt att växa, som en bra ledare.Men för att bli bättre ledare imorgon måste vi veta var vi står idag. För att hjälpa att förstå vilken inverkan varje ledare har på ett företag ska vi gå igenom några av de vanligaste ledarstilarna idag och hur effektiva de är. Det finns något vi kallar demokratisk ledarskap och det är vanligtvis effektivt.Demokratiskt ledarskap är exakt vad det låter som – ledaren fattar beslut baserat på åsikter från alla i teamet. Trots att han eller hon har sista ordet så har varje medarbetare en lika stor roll i projektets riktning.

Demokratiskt ledarskap är en av de mest effektiva ledarstilarna eftersom det gör det möjligt för anställda på lägre nivå att utöva auktoritet som de behöver använda klokt i framtida positioner. Det liknar också hur beslut kan fattas i bolagsstyrelsens möten.Autokratisk ledarskap är dock sällan effektivt. Ett autokratiskt ledarskap är motsatsen till det demokratiska ledarskapet. I den här ledarstilen fattar ledaren beslut utan att ta in input från någon som rapporterar till dem. Anställda beaktas inte eller konsulteras före ett beslut men förväntas följa beslutet helt och i den takt som fastställs av ledaren.Det är en omodern och ineffektiv ledarstil och de flesta organisationer idag kan inte upprätthålla en sådan kultur utan att förlora anställda. Det är bäst att hålla ledarskap öppet för intellektet och perspektivet för resten av teamet.

Olika ledarskap – svagt eller inte

Laissez-Faire Ledarskap, det kan ibland vara effektivt. Det är den minst påträngande formen av ledarskap. Den franska termen “laissez faire” betyder “låta dem göra” och ledare som omfamnar den lämnar nästan all befogenhet tillsina anställda.Även om laissez-faire ledarskap kan bemyndiga anställda genom att lita på att de arbetar som de vill så kan det begränsa deras utveckling och förbise viktiga ftillväxtmöjligheter för företaget. Därför är det viktigt att denna ledarstil hålls i kontroll.

Olika ledarskap – svagt eller inte

Strategisk ledarskap är vanligtvis effektivt. De strategiska ledarna sitter mellan ett företags huvudverksamhet och tillväxtmöjligheter. Det är en önskvärd ledarstil i många företag eftersom strategiskt tänkande stödjer flera typer av anställda samtidigt. Ledare som arbetar på det här sättet kan dock ställa ett farligt prejudikat med avseende på hur många människor de kan stödja på en gång, och vad är den bästa riktningen för företaget egentligen om alla håller sig på sin väg hela tiden. Transformativt ledarskap är ibland effektivt. Transformationsledarskapet är alltid “omvandlat” och förbättrar företagets konventioner. Anställda kan ha en grundläggande uppsättning uppgifter och mål som de fullgör varje vecka eller månad, men ledaren driver dem ständigt utanför sin komfortzon.Detta är en stark form av ledarskap bland tillväxtföretag eftersom det motiverar anställda att se vad de kan. Men transformationsledare kan riskera att förlora syn på allas individuella inlärningskurvor om direkta rapporter inte får rätt coaching för att styra dem genom nya ansvarsområden.