Effektivare organisation genom kommunikation

december 26, 2018 Av av Ingrid

Bättre arbetsmiljö

Genom att skapa en bra arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial kan man kraftfullt öka såväl effektivitet som produktivitet och genom detta nå högre lönsamhet.

Den fysiska arbetsmiljön är mycket lättare att påverka än den psykosociala. Ändringar i produktionslinor, ergonomiska arbetshjälpmedel såsom höj- och sänkbara skrivbord och kontorsstolar. Listan kan göras hur lång som helst. Den psykosociala arbetsmiljön är betydligt svårare att utreda och åtgärda eftersom det rör sig om så kallade ”mjuka frågor”. Det handlar egentligen om att genom kommunikation undvika missförstånd och på det viset minimera uppkomst av konflikter och på det viset få en bättre psykosocial arbetsmiljö.

Nedvärdera och döma


Det är inte ovanligt att man har förutfattade meningar när man träffar nya människor. Det kan måhända ha varit viktigt för våra förfäder på stenåldern men i dagens moderna samhälle är det sällan att en sådan bild stämmer. Det skapas ett filter som blir en form av självuppfyllande profetia som gör att vi talar och ser negativt på dem vi möter. Det är nog bara att inse att vi inte är så bra på att bedöma människor vi möter. Vi sätter en stämpel och kommunicerar utifrån den. Vi måste istället reflektera över vårt eget beteende. Nästa gång vi möter en människa, försök träna på att tänka det bästa om denne.

Pika och hinta


Att vi alla gör oss skyldiga till en eller flera kommunikationssynder är inte ovanligt. Som till exempel att vi som försvar när vi känner oss sårade kan vi uttrycka negativa känslor och åsikter på ett indirekt sätt. Det kan ske som en förolämpning eller att vi nonchalant är undvikande genom att byta samtalsämne. Om man hintar och pikar finns problemen kvar och det löser inga problem. Om man blir utsatt för pikar och hintar är det bäst att direkt fråga vad som ligger bakom detta, vilken intention denne har med sitt sätt att vara. Bemöt det egentliga problemet och föreslå en tydlig och öppen kommunikation hädanefter. Det ligger såklart i vårt intresse att i framtiden undvika att hamna i samma situation igen.

Lägga felet på någon annan


Ett misslyckande är inget man egentligen vill förknippas med och det finns studier i hur vi ser på våra egna och andras framgångar respektive motgångar. Det finns flera olika sätt att skylla ifrån sig på, det vanligaste är att man minskar sin egen och överdriver en annans skuld. Ett annat sätt är att skylla på goda intentioner eller skylla på genetiken, ”jag är sådan – det finns inget att göra”. Det här kan man endast bemöta med att klara ut rollförhållandena i konflikten och om det är du som skyller ifrån dig, be om ursäkt och kom fram till hur det skall undvikas i framtiden.

Den verkliga vampyren


Vampyrer existerar! Kanske inte den traditionella blodsugaren, men energivampyren. Den som suger energin ur alla på jobbet med att konstant gnälla om det mesta. Hur ska man komma tillrätta med en sådan? Få personen att bli specifik. Vad menar denne egentligen? Skifta fokus mot en lösning. ”Visst, det är jobbigt – men hur kan vi göra det bättre?” Att kommunicera öppet om allt på en arbetsplats skapar alltid en mycket bättre psykosocial arbetsplats.

Den verkliga vampyren