Föräldrahandbok för filter och internet

Föräldrahandbok för filter och internet

januari 3, 2019 Av av Ingrid

Många bibliotek erbjuder tillgång till internet till alla biblioteksanvändare som en del av deras uppdrag att tillhandahålla resurser som speglar den stora mångfalden av intressen och åsikter i samhället. Även om internet ger tillgång till många värdefulla informationskällor, finns där också material som kan vara felaktiga, olämpliga eller stötande för vissa individer eller grupper, som barn.

Bibliotekskunder som är 18 år och äldre kan välja mellan filtrerad och ofiltrerad internetåtkomst varje gång de använder en biblioteksdator. När man fastställer bibliotekspolicyer för internetanvändning för barn och tonåringar är målet att ge åldersanpassad tillgång till information samtidigt som biblioteken är säkra och välkomnande platser för ungdomar. Vår policy stöder också starkt din rätt och ditt ansvar som förälder för att vägleda ditt barns användning av bibliotekets resurser.

Bibliotek ger tillgång till internet för ungdomar

Så här fungerar det på ett av biblioteken. Tonåringar kan välja filtrerad eller ofiltrerad internetåtkomst om inte en förälder eller vårdnadshavare väljer filtrerad åtkomst. Barn (12 år och yngre) har filtrerat internetåtkomst om inte en förälder eller vårdnadshavare anger att de kan välja mellan filtrerad och ofiltrerad åtkomst.

Föräldrar till nyregistrerade barn och tonåringar meddelas via e-post om deras alternativ för att fatta beslut om sina barns nivå av internetåtkomst. Datorer på barnavdelningarna erbjuder endast filtrerad åtkomst. Andra offentliga datorer erbjuder både filtrerad och ofiltrerad åtkomst, beroende på vilken åtkomst som varje enskild biblioteksanvändare tillåter i de åldersgrupper som anges ovan.

Du kan ändra nivån på internetåtkomst som ditt barn eller tonåring har på biblioteket. Ta med ditt barns bibliotekskort till biblioteket och fyll i ett formulär som intygar att du är barnets förälder eller vårdnadshavare och ber att ditt barns åtkomstnivå ändras. Ditt val blir en del av ditt barns elektroniska bibliotekspost.

Så här fungerar filter

Ett filter är ett program som försöker begränsa eller blockera åtkomst till webbplatser baserat på innehåll. Det filter som ofta används utvärderar webbplatser genom att leta efter speciella ord, kombinationer av ord och sammanhanget där de används. Den blockerar sedan åtkomsten till webbplatser som den fastställer kan vara olämplig. När filtret är aktiverat blockerar biblioteksdatorer material som filtreringsprogramvaran bestämmer kan vara pornografi.

Filtreringsprogramvara är ofullkomlig. Material som bör blockeras kan och ibland glider genom filtret. Filter kan också blockera över, och utesluter åtkomst till material som ditt barn eller tonåring kan behöva för skolan eller för personligt bruk. Filtreringsprogramvara ersätter inte föräldraengagemang i ett barns användning av Internet, varken i biblioteket eller hemma.

Om filtret blockerar nödvändig information bör ditt barn rapportera problemet till en bibliotekspersonal. Webbplatsen kommer att granskas för att avgöra om den ska blockeras. Personal kan också hjälpa till genom att tillhandahålla information från webbplatsen eller vägleda ditt barn till alternativa resurser.

Du kan ändra ditt barns åtkomstnivå när som helst, kanske känner du att ditt barn har mognat. När barn fyller 13 år ändras deras Internetåtkomstnivå automatiskt så att de kan välja mellan filtrerade och ofiltrerade sökningar. Om du föredrar att ditt barn fortsätter att få endast filtrerad åtkomst, följ proceduren som beskrivs ovan för att ändra åtkomstnivån.

När tonåringar fyller 18 år ändras deras åtkomstnivå automatiskt så att de kan välja mellan filtrerade och ofiltrerade sökningar permanent, varje gång de använder en biblioteksdator.

Filtreringsprogramvara kan inte ersätta god bedömning eller kritiskt tänkande. Med eller utan filter måste du och ditt barn kommunicera med varandra om hans eller hennes onlineaktiviteter.

Guida ditt barn att använda internet rätt

Vi uppmuntrar dig att prata med ditt barn eller tonåring om dina förväntningar och grundregler för att gå online. Diskutera när, var och hur länge ditt barn kan gå online och vilka aktiviteter som är tillåtna. Vi föreslår att du lägger tydliga, läsbara “husregler” på eller i närheten av din datorskärm hemma och påminner ditt barn om att dessa regler också gäller för internetanvändning på det offentliga biblioteket. När det är möjligt, övervaka ditt barns onlineaktivitet. Om du inte känner till datorer och Internet, inbjuder vi dig att ta en gratis klass på biblioteket. Sätt dig sedan ner med ditt barn. Låt ditt barn navigera på internet och visa dig de webbplatser han eller hon besöker.

Nu handlar det inte bara om filter mot sexsidor, det finns andra typer av filter. En fråga som ofta kommer upp är den som olika spelsidor. Spelsidor då? Tja, när det kommer till exempelvis olika frågesport, roulett spel eller liknande så har ju dessa sidor redan sina regler. Det vill säga, de har själv ett slags filter för att personen som spelar ska ha åldern inne för det om det handlar om pengainsatser. Därför är det inte så ofta som biblioteksdatorer har specifika filter mot det. Däremot så går det alltså att skapa olika filter själv mot i princip vad helst man vill filtrera bort.