Jag-budskap – ett sätt att göra sig hörd

februari 7, 2019 Av av Ingrid

Oavsett om man är chef, ledare eller medarbetare på arbetet, eller make, maka eller barn i familjen har vi människor ett stort behov av att bli hörda.

Jag-budskapet är ett sätt att kommunicera ut en åsikt eller ett budskap till någon utan att denne inte går i försvarsställning och för att visa att man tar ansvar för sina egna känslor. Ett Jag-budskap innebär att man börjar en mening med ordet ”Jag”. Motsatsen till Jag-budskap är ”Du-budskap” som fokuserar på den man talar med. Den amerikanske psykologen Thomas Gordon tog fram detta koncept under 60-talet när han arbetade mycket med barn och ungdomar.

Varför ett Jag-budskap?


När man använder sig av ett Jag-budskap är det lättare att få motparten att lyssna på vad man har att säga, utan att denne hamnar i försvarsställning. Genom att göra på det här viset visar man att man tar ansvar för det man känner och att dessa känslor är subjektiva och inte beror på någon annan. Genom Jag-budskapet visar man även att man har respekt för motparten. Man kan formulera ett Jag-budskap så här: Jag känner mig missnöjd när vi inte blir klara i tid.

När ska man använda sig av ett Jag-budskap?


Man kan med fördel använda sig av denna teknik när man skall ge konstruktiv feedback. Man kan säga ”Jag blev tvungen att läsa texten tre gånger innan jag hittade sammanhanget” i stället för ”Du skriver osammanhängande och du måste bli bättre på att uttrycka dig i skrift” På det viset kan man påvisa att den som läst texten kanske inte har tillräckligt goda förkunskaper för att förstå sammanhanget. Jag-budskapen är även ett bra verktyg i konflikthantering. De öppnar upp för en dialog och man kan undvika att det blir alltför hätskt genom hårda ord och påhopp.  På så sätt är konflikten närmare en lösning.

Några tips


Undvik att använda ordet ”att”. ”Jag känner att…” Då är det lätt att ordet ”du” slinker med och fokus flyttas från sändarens känslor till mottagarens beteende. Försök att inte låta arg när du ska prata, det är svårt att lägga undan känslor men sannolikheten att mottagaren lyssnar ökar vid ett neutralt tonfall. Tänk på ditt kroppsspråk, det bör ligga i linje med hur du uttrycker dig verbalt. Till sist ska du inte glömma bort att det inte handlar om att döma mottagarens beteende. Lägg istället fokus på hur beteendet påverkar dina känslor. Se det som att du ber motparten om en tjänst att lösa ett problem.

Några tips