Johari fönster beskriver öppenheten i mänsklig kommunikation

januari 31, 2019 Av av Ingrid

För att få samspelet mellan människor att fungera, oavsett om det rör sig om familjerelationer eller professionella relationer, har det visat sig att kommunikation är en av nycklarna till framgång.

En ledare som lyckas kommunicera sina mål, visioner och idéer till sina anställda vinner mycket på detta. Anställda som på ett bra sätt kan kommunicera sina behov, önskemål och förslag till sin ledare har goda förutsättningar att få dessa tillfredsställda och anammade. Här når vi en så kallad ”Vinna – Vinna situation” Det finns många olika typer av metoder för att utveckla kommunikation, Johari fönster kan vara ett verktyg att räkna med.

Namnet och modellen


Johari fönster är en psykologisk modell för att sätta ord på hur man kommunicerar. Den här modellen togs fram under femtiotalet i Florida av forskarna Joseph Luft och Harrington Ingram. Namnet Johari är en sammansättning av forskarnas förnamn. Att det kallas för fönster beror på att det ser precis ut som ett fönster, en fyrkant med ett kors inuti. Modellen visar på hur öppenheten i medmänsklig kommunikation ökar när vi är lyhörda mot varandra och hur den minskar när vi inte är det. Att ge varandra positiv såväl som negativ kritik är en viktig del i alla typer av samarbeten och interaktioner. Att kunna ta emot denna är självklart lika viktig. Är man lyhörd får man reda på hur andra människor ser på en och vilket intryck man gett, samtidigt som man genom att exponera sig själv bjuder in andra till att lära känna en.

Fönstret


Fönstret delas in i fyra fält som är olika stora. Det öppna fältet, arenan, är det man vet om sig själv och vad alla andra vet. När fältet blir större innebär det att öppenheten ökar. Genom att ge och ta kritik öppnas arenan mer och mer. Det blinda fältet visar vad man inte vet om sig, men vad alla andra vet. Fasaden visar vad man vet om sig själv men ingen annan ser. Det vill säga det man döljer och inte vill att andra skall se. Det sista fältet i fönstret är det okända, det varken man själv eller någon annan människa vet om en.

Kommunikationsstilar


Naturligtvis är det så att den som har en dominant arena, det vill säga ett stort öppet fält där man tar och ger information, har ett öppet sätt. Det som händer kring denne kantas sällan av missförstånd. ”Den öppne” som har ett stort öppet fält, visar tydligt sina åsikter och tar lätt åt sig av andra. ”Tyckaren” har ett stort blint fält och deklarerar gärna sina åsikter men är mindre benägen att ta åt sig av kritik. ”Frågaren” har en stor fasad, är nyfiken och frågar ofta om andras åsikter men vill inte själv visa var den står. ”Musslan” har ett stort okänt fält och vet inte hur andra uppfattar honom/henne och andra har svårt att få grepp om denne.

Subjektiva bedömningar


För att bestämma storleken på fälten ställs frågor till en grupp människor. Man anger adjektiv som personen får avgöra hur bra de stämmer in på dem som person. Man kan även spela fönsterspelet, ett spel avsett för Teambuilding och grupputveckling, där får man ett mängdresultat och den som har störst öppet fönster vinner. Störst fönster får den som gissar mest rätt om hur medspelarna har svarat på olika typer av frågor.

Subjektiva bedömningar