Några av de mest kända ledartyperna del 2

december 12, 2018 Av av Ingrid

Transaktionellt ledarskap är ibland effektivt, den här typen av ledare är ganska vanliga idag. Dessa chefer belönar sina anställda för exakt det arbete de gör. Ett marknadsföringsteam som får en bonus för att hjälpa till att skaffa ett visst antal kunder varje kvartal är ett vanligt exempel på transaktionsledande ledarskap.

Byråkrati är inte effektivt

Byråkratiske ledaren är sällan effektiv, denna typ gör som handböckerna säger och viker inte från det en tum. Denna typ av ledarskap kan lyssna och överväga förslag av anställda, men tenderar att avvisa en anställds initiativ om den strider mot företagets politik eller tidigare praxis.Anställda under denna ledarstil känner en brist på frihet i hur mycket människor kan göra i sina roller. Det kan snabbt stänga av innovation, och borde definitivt inte användas av företag som jagar ambitiösa mål och snabb tillväxt.

Ledare kan bära en blandning av alla nämnda ledarstilar beroende på deras bransch och de hinder de står inför. Roten till dessa stilar är vad man kallar aktions-logik.

Att växa som ledare

Det finns ett populärt ledningsundersökningsverktyg som hjälper att bättre förstå hur ledare utvecklas och växer.Med hjälp av det kan man ta reda på vilken ledarstil man har. Individualisten är självmedveten, kreativ och i första hand inriktad på sina egna handlingar och utveckling i motsats till övergripande organisationsprestanda. Denna åtgärdslogik drivs av en önskan att överträffa personliga mål och ständigt förbättra sina färdigheter.En individualist kan uttrycka sig på följande sätt:

“En bra ledare bör alltid lita på sin egen intuition över etablerade organisatoriska processer.”

“Jag är mer intresserad av mina egna framsteg än långvarig framgång.”

Strategier

Strategistledaren är akut medveten om de miljöer där de är verksamma. De har en djup förståelse för de strukturer och processer som gör att deras företag går framåt, men de kan också granska dessa ramar kritiskt och utvärdera vad som kan förbättras.En strategist kan säga:

Här är några saker en strateg kan säga:

Det är viktigt att hjälpa till med att utveckla organisationen som helhet, såväl som tillväxten och individuella prestationer i mina direkta rapporter.”

“Konflikt är oundvikligt, men jag är kunnig nog om mitt lags personliga och professionella förhållanden för att hantera friktionen.”

Alkemist

Alkemisten är den mest utvecklade och effektiva för att hantera organisatorisk förändring. Vad som skiljer alkemister från andra handlingslogiker är deras unika förmåga att se den stora bilden i allt, men förstår också behovet av att ta detaljer på allvar. Under en alkemistledare förbises ingen avdelning eller anställd.Här är några saker som en alkemist kan säga:

Alkemist

“En bra ledare hjälper sina anställda till sin högsta potential och har den nödvändiga empati och moralisk medvetenhet att komma dit.”

“Det är viktigt att göra en djup och positiv inverkan på vad jag jobbar med.”

“Jag har en unik förmåga att balansera kortsiktiga behov och långsiktiga mål.”