Situationsanpassat ledarskap

januari 15, 2019 Av av Ingrid

Olikheter skapar olika behov


Vi kan alla vara överens om att det finns många olika typer av personligheter och människor, alla har sina unika förutsättningar. Allt från en skogsarbetare som står ensam i skogen till de stora industrierna där hundratals samsas och arbetar sida vid sida.

Med bakgrund av detta kan man snabbt konstatera att den som är chef eller ledare har olika typer av människor och situationer att hantera.  Det finns idag en uppsjö av olika typer av ledarskapsteorier, de flesta noggrant framforskade. Eftersom att olika typer av människor har olika behov av styrning och ledning har man även hittat modeller för att analysera vilken typ av ledarskap som fungerar bäst beroende på vilken situation som uppstått.

Leda utifrån situation


Det situationsanpassade ledarskapet är en mycket populär teori som anammats av de flesta världsledande företagen. Kärnan i teorin är att chefen eller ledaren nyttjar olika typer av ledarstil beroende på vilken situation som uppstår. Denna teori har utvecklats av två framstående ledarskapsexperter, PhD. Kenneth Blanchard och Professor Paul Hersey. De har även tagit fram en modell som visar på hur man identifierar rätt ledarstil kopplat mot aktuell situation. Grunderna i en ledarskapsstil karakteriseras genom vilken typ av stöd och ledning som ledaren ger. Duktiga och effektiva ledare har lätt att hitta den typ av ledarstil som är lämplig för tillfället. Det är medarbetarna som styr behovet av ledarstil.

Olika ledarstilar


För att få allt lättbegripligt och överskådligt har man delat in detta i fyra ledarskapsstilar. Först ut kommer den styrande ledaren som tar alla beslut själv och för en relativt enkelriktad kommunikation upp och ned i organisationen. Denna typ av ledare passar i situationer där direktstyrning är en förutsättning, till exempel i en krissituation. Den coachande ledaren fokuserar på uppgiften. Det är ledaren som fattar besluten men medarbetarna uppmuntras att komma med idéer och förslag. Den här ledarstilen passar medarbetare med låg motivation eller de som är mycket oerfarna i sin yrkesroll. Den understödjande ledaren överlåter till sina medarbetare att fatta beslut när inriktningen är utstakad. Däremot behöver medarbetaren en hel del stöd och vägledning. Enligt Blanchard och Hersey passar denna stil för erfarna medarbetare med låg motivationsnivå. Sist ut kommer den delegerande ledaren som överlåter kontrollen till medarbetaren. Ledaren håller ändå hela tiden ett finger med i spelet och är delaktig i alla beslut som tas. Graden av engagemang från ledaren styrs av medarbetaren. Denna typ av ledare passar främst för medarbetare med hög kompetens och ett stort engagemang för verksamheten.

Medarbetarna och chefen


Enligt Blanchard och Hersey kan man dela in medarbetarna i samma kategorier som de olika ledarstilarna. Denna kategorisering sker utifrån medarbetarens kompetens och engagemang för uppgiften. Indelningen i kategorier behöver inte vara samma för alla arbetsuppgifter. Medarbetaren kan vara kompetent och självsäker i ett arbetsmoment medan denne kan vara osäker och mindre kompetent i ett annat. Det är upp till ledaren att anpassa sig efter medarbetaren. För att kunna göra det krävs goda kunskaper hos denne om medarbetarnas kompetens och engagemang i alla typer av arbetsmoment. Målet är att ledaren styr medarbetaren i riktning mot att denne ska vara så kompetent och engagerad i verksamheten som möjligt. Med detta finns mycket goda förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.

Medarbetarna och chefen