Skillnaden mellan chef och ledare

december 6, 2018 Av av Ingrid

Ledarskap – ett välanvänt ord

Ledarskap är ett av de mest välanvända orden i en organisation eller ett företag. Det diskuteras på kontoren, i korridorer, i fikarum och på fritiden kollegor emellan. Det finns lika många förklaringar och definitioner på vad en ledare är som det finns fiskar i haven. Men vem är en ledare? En ledare är någon du vill följa. Du vill följa en ledare på grund av dennes personliga egenskaper, dennes kunskaper och erfarenheter, inte för att någon talar om för dig vad du ska göra. Den som talar om för dig vad och hur du ska göra är en chef, ingen ledare.

En resa – med ett mål


Ordet ledarskaps egentliga betydelse är ”resa i sällskap med andra” Med andra ord är en ledare på väg i en viss riktning. Ledaren har ett mål, en vision eller ett kall. En ledare påverkar människor i sin omgivning, och de som ansluter sig till denne, att lita på att ledaren kommer att hitta vägen och lösa svårigheter längs den och ta alla tryggt fram till målet. En ledare ser till individernas personliga förutsättningar och är noga med att lyfta dessa oavsett vilken befattning eller uppgift den är satt att lösa. En ledares främsta uppgift är att inspirera och att själv gå i täten. Ledarskap förtjänas medan chefskap delas ut.

Rätta in dig eller lämna


Ett scenario som inte är unikt på något sätt, eller för den delen ovanligt, är att chefen har attityden ”rätta in dig i ledet annars kan du gå”. Sättet att tala om för de anställda vad de ska göra och sedan förvänta sig lydnad till hundra procent är det man kan kalla för klassiskt chefskap. Chefen använder sina anställda enbart som ett medel för att nå de mål som är uppställda för honom, han är helt enkelt inte intresserad av de anställda. Ofta har han enbart präntat in sina egna mål i de anställda så att de inte har en helhetssyn över vad företaget står för och vilka mål som är uppsatta i ett större sammanhang. Chefen är arrogant, auktoritär och de underställda verkar leta orsaker till att inte göra vad de blir tillsagda att göra. Missnöjet gror hos de anställda och chefen skruvar upp sin attityd och blir ännu mer av vad de retar sig på. Tyvärr finns det allt för många chefer som passar in på denna beskrivning, i såväl privat- som offentlig sektor.

Intresse för individen – ger resultat


Ett annat scenario, som är mer ovanligt än det ovan nämnda, men heller inte unikt, är att den som är satt att leda en verksamhet förtjänar sitt ledarskap. Ledaren ser individen, känner empati och förståelse för den enskilde människan. Ledaren coachar medarbetarna i riktning mot en tydligt kommunicerad målbild. Målbilden har de anställda varit med om att ta fram i syfte att nå ett högre mål i ett större perspektiv. Ledaren hjälper och coachar alla oavsett om de är hög- låg- eller medelpresterande. Ledaren får jobbet gjort, inte för att han är auktoritär utan för att hans medarbetare intresserar sig för sitt arbete och vill göra ett bra jobb. En chef som besitter dessa egenskaper, är en ledare, och oavsett organisation är det såklart eftersträvansvärt.

Intresse för individen – ger resultat