Teambuilding – lagbygge på ren svenska

februari 22, 2019 Av av Ingrid

Teambuilding, kickoff, lagbygge eller uppstart.

Kärt barn har många namn. Att någon eller några gånger per år ägna sig åt verksamhet som har till syfte att stärka banden mellan medarbetare utan att det har en direkt bäring mot de dagliga sysslorna har blivit en stor framgångsfaktor. Naturligtvis kan detta ske på väldigt många och olika sätt. Det vanliga är att man åker från sin ordinarie arbetsplats till ett annat ställe där man övernattar. Det kan vara allt från en semesterby vid Medelhavet till en tältförläggning i stora mörka skogen. Allt beror på vilket resultat man vill se från företagsledningens sida. Det finns fördelar och nackdelar med alla modeller och prisbilden kan variera kraftigt beroende på vilken lösning man väljer. Det vanligaste är dock ett par dagar på en konferensanläggning där man ägnar sig åt såväl teambuilding som arbete, exempelvis verksamhetsplanering med medbestämmande.

Positiva effekter


De olika aktiviteterna som genomförs under en teambuilding bör vara av det problemlösande slaget. Dessutom ska det vara svårt att lösa uppgiften om inte samtliga i gruppen eller enheten aktivt deltar i problemlösandet. Några andra positiva effekter av teambuilding, förutom att lagkänslan ökar, är att medarbetarna utvecklar sitt sätt att kommunicera med varandra. Genom nya gruppkonstellationer kan man påtvinga kommunikation mellan två medarbetare som sällan ser varandra och än mindre kommunicerar med varandra. Medarbetarna får ganska snart klart för sig hur starka de är som grupp och hur allas olikheter och egenskaper kan påverka på ett positivt sätt. En teambuilding skall fokusera på positiva känslor.

Att komma igång


Det finns många varianter hur man kan göra i sitt lagbygge. Man kan köpa in tjänsten för stora pengar eller ta en mindre budgetvariant. Det finns också små saker man kan börja med i egen regi. Det finns en uppsjö av olika typer av övningar som man kan använda sig av på jobbet eller utanför. Den enklaste övningen för att bryta isen kan vara att göra en tipspromenad där deltagarna får skriva ner roliga och oväntade egenskaper om sig själva, den som ska hålla i tipsrundan sammanställer detta och sätter upp påståendena efter en snitslad bana. Det kan exempelvis stå på en av skyltarna: Spelar dragspel, åkte lift med kungen i Duved på -70talet och är en hejare på linedance. Naturligtvis kommer detta rendera i rätt eller fel och en vinnare kommer att utses (eller en vinnande grupp om man gör det till en lagtävling) En annan typ av isbrytande övning är den klassiska två lögner och en sanning. Deltagarna får hitta på två lögner och leverera en sanning där de andra i gruppen/enheten skall avgöra vad som är rätt eller fel.

Populärt kaffekokande


Om man har en teambuilding i friluftsmiljö är en mycket rolig och uppskattad övning ”kaffekokning”. Deltagarna delas in i grupper om tre till fyra personer och får därefter ved, tändstickor, kaffepanna, ståltråd, vatten och kaffe. Uppgiften som tilldelas gruppen är att på så kort tid som möjligt leverera kokt och drickbart kaffe (eller te för de som inte tycker om kaffe). Svårigheterna ligger i att bygga upp en eld som klarar att man ställer kaffepannan på utan att den välter. Man kan även lägga till lite spex i denna övning genom att bygga ut övningen till att deltagarna skall koka och servera en annan grupp en stärkande kaffekask.

Populärt kaffekokande

Teambuilding kommer oavsett att stärka gruppen!