Vad är grafisk design?

Vad är grafisk design?

november 10, 2020 Av av Ingrid

Kort om grafisk design samt grafisk formgivning samt om hur det tillämpas idag. När man tänker på grafisk design, tänker man på konstnärlig reklam? Iögonfallande grafik på webbplatser? Fantastiskt arrangerade uppslag i tidskrifter? Även om dessa exempel verkligen passar under den grafiska designdefinitionen, omfattar termen mycket: affischer, infografik, bokomslag, produktetiketter, logotyper, visitkort, skyltar, webbplatslayout, mobilappar, mjukvarugränssnitt – listan fortsätter.

Så vad är grafisk design, exakt? Att lista dessa exempel på grafisk design är en bra start, men det målar inte upp hela bilden. Även om man täcker detaljerna och utmaningarna för hela grafiska designområdet kanske inte är möjligt i en kort artikel. Här kommer en översikt på hög nivå att hjälpa till att bättre förstå detta kreativa område.

Först, vad är grafisk design?

Enligt American Institute of Graphic Arts (AIGA) definieras grafisk design på deras egna sätt. I andra termer kommunicerar grafisk design ut vissa idéer eller budskap på ett visuellt sätt. Dessa bilder kan vara så enkla som en företagslogotyp eller så komplicerade som sidlayouter på en webbplats. Grafisk design tar grafiska och textuella element och implementerar dem i flera typer av media, säger designer Alexandros Clufetos, när han blir ombedd att utarbeta definitionen av grafisk design. Det hjälper producenten att få kontakt med konsumenten. Det förmedlar meddelandet om projektet, evenemanget, kampanjen eller produkten. “

Grafisk design kan användas av företag för att marknadsföra och sälja produkter genom reklam, av webbplatser för att förmedla komplicerad information på ett smältbart sätt genom infografik, eller av företag för att utveckla en identitet genom bland annat varumärke.

Varje dag tar vi in många av de subtila konstnärliga sakerna omkring oss för givet. Men gömt i varje magasinhörn, utgångstecken eller lärobok ligger en uppsättning designidéer som påverkar våra uppfattningar, säger en framstående expert inom området. Det är också viktigt att komma ihåg att även om många grafiska designprojekt har kommersiella syften som reklam och logotyper, används det också i andra sammanhang och grafiskt designarbete skapas ofta bara som ett medel för konstnärligt uttryck.

Grunderna i grafisk design

Grunderna i grafisk design

För att bättre förstå innebörden av grafisk design är det viktigt att vara medveten om de element och principer som utgör design. Element används i kombination eller motsats till varandra för att skapa visuellt slående och slagfulla mönster. Dessa grafiska designelement inkluderar Färg, Form, Linjer, Form, Storlek, Plats och Textur. Grafiska formgivare följer också principerna för design, som i huvudsak är en uppsättning riktlinjer som hjälper en design att uppnå effektiv komposition. Dessa grundläggande principer hjälper till att skapa balans och stabilitet för arbetet. Dessa principer för grafisk design inkluderar Balans, Kontrast, Betoning, Rörelse, Andel, Rytm.

Du har hört det gamla ordspråket att “regler är till för att brytas”, vilket säkert kan vara sant i det här fallet. Men en bra grafisk formgivare måste först förstå dessa principer innan han medvetet beslutar att bryta dem. Grafisk design består av många fält och specialiseringar, allt från tryck och webbdesign till animering och rörelsegrafik. Grafisk design erbjuder möjligheter och alternativ för individer av nästan alla intressen.